frenzy 1688
เครื่องมือช่าง

หัวข้อ

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง (Hand Tools) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานในอาชีพช่างหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบายหรือดัดเพื่อสร้างสิ่งของหรือซ่อมแซมอะไหล่ ส่วนใหญ่เครื่องมือช่างต้องใช้มือควบคู่กับการใช้งานแบบมืออื่นเช่น การใช้เลื่อยในการตัดไม้หรือวัตถุและการใช้กรรไกรในการตัดเหล็ก มีหลากหลายชนิดและขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการทำ เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือช่างคืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของช่างหรือคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ตามสายงานที่ตนกำลังทำอยู่ เครื่องมือช่างมีหลากหลายประเภทและขนาดต่าง ๆ ตามการใช้งานและงานที่ทำ

 

เครื่องมือช่าง ที่ใช้ทั่วไป

 

เครื่องมือช่าง 1.สว่าน (Saw) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดวัตถุหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงด้วยการเคลื่อนไหวของใบสว่านที่มีลูกศรบนด้านหน้าของใบสว่าน ใช้ในงานช่างไม้และงานอื่น ๆ ที่ต้องการการตัดแบบแท่นขนาน

 1. กรรไกร (Pliers) เป็นเครื่องมือที่ ประกอบด้วยสองแขนงที่มีจุดต่อกันที่จุดกลาง ใช้ในการเก็บหรือควบคุมวัตถุหรือวัสดุด้วยการบีบ ด้วยลูกศรที่อยู่ที่ปลายแขนง ส่วนใหญ่ใช้งานด้านการยึด ควบคุม ดึง หรือบีบวัตถุหรือวัสดุต่าง ๆ
 2. ล้อขัด (Sanding Block) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขัดหรือล้างผิววัตถุหรือวัสดุเพื่อให้ผิวเรียบและลดความหยาบของพื้นผิว ล้อขัดมีรูปร่างคล้ายกล่องที่มีพื้นผิวที่ราบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้กระดาษทรายและล้างหรือสังเคราะห์ผิววัตถุหรือวัสดุได้อย่างสะดวกสบาย
 3. กลึงมือ (Hammer) เป็นเครื่องมือที่มีลูกศรที่อยู่ที่ปลายแขนงและใช้ในการตีหรือกระแทกวัตถุหรือวัสดุเพื่อทำให้เกิดแรงกระตุ้นหรือกระตุ้น โดยลูกศรที่อยู่ที่ปลายแขนงจะช่วยให้การตีมีความกว้างหรือแคบขึ้น และสามารถให้แรงกระตุ้นหรือกระตุ้นให้กับพื้นผิวหรือวัตถุที่ต้องการ
 4. ด้ามพับ (Screwdriver) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปิดหรือปิดสกรู โดยมีรูปร่างคล้ายกับลูกกลิ้งสองตอนที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ปลายของด้ามจะมีลูกศรที่ตรงกับสกรูที่ต้องการเปิดหรือปิด การใช้ด้ามพับคือการนำด้ามไปแนบกับสกรูและหมุนด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อเปิดหรือปิดสกรูตามทิศทางที่ต้องการ
 5. ตัก (Chisel) เป็นเครื่องมือที่มีดแคบและแหวนที่ใช้ในการขีดกรอบ ขอบหน้า หรือรอยเปิดในวัตถุหรือวัสดุ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไม้และงานที่ต้องการการละเว้นผิวหน้าเพื่อให้ได้รูปร่างหรือลวดลายที่ต้องการ ข้อแหวนที่อยู่บริเตนที่เคลื่อนไหวสามารถให้ความแม่นยำในกรอบ หลักการใช้ตักคือใช้ควบคู่กับเครื่องมือชนิดอื่นเพื่อกัดหรือเปลี่ยนรูปวัตถุหรือวัสดุ
 1. ประแจ (Wrench) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปิดหรือปิดประแจหรือสกรู โดยมีรูปร่างคล้ายกับแขนงที่มีแนวร่องในส่วนหนึ่งของแขนง ร่องสำหรับใส่หรือยึดประแจหรือสกรูที่ต้องการ ทำให้สามารถให้แรงกระตุ้นหรือกระตุ้นให้กับประแจหรือสกรูตามทิศทางที่ต้องการ ประแจมีหลายรูปแบบและขนาดที่ใช้กันในงานต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของประแจและขนาดของรูปร่างหรือแขนงของประแจ บางประเภทของประแจมีความยืดหยุ่นในการปรับระยะความกว้างระหว่างแขนง ทำให้สามารถใช้กับประแจหรือสกรูที่มีขนาดต่างกันได้

 

เครื่องมือช่างมักแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามการใช้งาน

 

 1. เครื่องมือตัดและเจียระไน (Cutting and Sharpening Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานตัดวัตถุและเจียระไนเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้แน่นหนาแน่นและทำให้มีความแหลมคมที่เหมาะสมตามการใช้งาน มีหลากหลายชนิดและขนาดที่ใช้กันในงานทั้งในอุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือตัดและเจียระไนในอาชีพต่าง ๆ อาทิ งานช่างไม้ งานช่างโลหะ งานช่างในการซ่อมแซม และอื่น ๆ
 2. เครื่องมือวัดและตรวจสอบ (Measuring and Inspection Tools) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบขนาด ระยะทาง ความสูง ความลึก ความหนา และค่าต่าง ๆ ของวัตถุหรืองานที่ต้องการ มีหลากหลายชนิดและขนาดที่ใช้กันในอุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไป ความแม่นยำและความถูกต้องของเครื่องมือวัดและตรวจสอบมีความสำคัญในงานอุตสาหกรรมและการทำงานที่ต้องการความแม่นยำ
 3. เครื่องมือกล (Machine tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัด ขัด สกัด และทำรูปของวัตถุหรือวัสดุ ในอุตสาหกรรมการผลิต การทำงานของเครื่องมือกลมักนำเอาเหล็กหรือวัสดุอื่น ๆ มาตัดหรือเปลี่ยนรูปเพื่อให้ได้รูปแบบหรือขนาดที่ต้องการ
 4. เครื่องมือเหมืองและโลหะ (Mining and Metalworking Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานทางด้านเหมืองและการทำงานกับโลหะ มีหลากหลายชนิดและขนาดตามงานและการใช้งานที่ต้องการ ใช้ในกระบวนการดัด ตัด ขัด ลวดลาย หรือเชื่อมโลหะ รวมถึงการดำเนินการสำหรับกัดหินและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแร่และโลหะ
 5. เครื่องมือทำงานไม้ (Woodworking Tools) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานด้านไม้ เพื่อสร้างสิ่งของหรือก่อสร้างโครงสร้างที่ทำจากวัสดุไม้ มีหลากหลายชนิดและขนาดที่ใช้กันในงานไม้ต่าง ๆ อาทิ งานช่างไม้ งานสร้างเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่ง งานฝีมือ และอื่น ๆ
 6. เครื่องมือซ่อมแซมรถยนต์ (Automotive Repair Tools) เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ มีหลากหลายชนิดและขนาดที่ใช้กันในงานซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ เพื่อให้รถยนต์ทำงานได้ดีและประสิทธิภาพมากที่สุด

เครื่องมือช่างมีความสำคัญมากในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความแม่นยำ เครื่องมือช่างทั้งหมด การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการบำรุงรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือช่างให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

บทความที่เกี่ยวข้อง